“Op al onze werkzaamheden zijn, afhankelijk van de aard van deze werkzaamheden, de volgende voorwaarden en condities van toepassing: de Algemene Vervoerscondities 2002 (AVC 2002), de Algemene Voorwaarden voor Koeriersdiensten (AVK), het verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR) en de TLN Algemene Betalingsvoorwaarden. Van toepassing is steeds de tekst zoals deze geldt op het moment dat de transactie tot stand komt. De bovenstaande voorwaarden en condities kunnen u op uw verzoek kosteloos worden toegestuurd.”